نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

پیوندها

 

 

نام و نام خانوادکی: جمشید کریمایی

سمت: رئیس

تحصیلات: کارشناسی

 

 


 

 

نام و نام خانوادکی: تقی سلیمانپور

سمت: نائب رئیس اول

تحصیلات: دیپلم

 

 

 

 

نام و نام خانوادکی: سید کاظم عابدینی

سمت: نائب رئیس دوم

تحصیلات: دیپلم

 

 

 

 

نام و نام خانوادکی: ایمانعلی ازوجی

سمت: دبیر

تحصیلات: دیپلم

 

 

 

 

نام و نام خانوادکی: سید حسین خامسی

سمت: خزانه دار

تحصیلات: کارشناسی

 

 

 

 

نام و نام خانوادکی: مصطفی صداقت

سمت: بازرس

تحصیلات: کارشناسی